NATYCHMIASTOWA
ŁĄCZNOŚĆ

Czy pracownicy korzystają z łączności PTT („naciśnij i mów”), aby rozmawiać ze sobą bezpośrednio przez otrzymane urządzenia?

Czy personel jest w stanie dostatecznie szybko nawiązywać łączność potrzebną do codziennej pracy oraz w nagłych sytuacjach?

Czy w ramach łączności między personelem wykorzystujecie aplikacje bazujące na danych? (np. do przydzielania zadań, dyspozycji, śledzenia lokalizacji)

ZINTEGROWANA
ŁĄCZNOŚĆ

Czy pracownicy mający różne urządzenia łączności mogą łatwo się ze sobą komunikować?

Czy pracownicy mogą się łatwo komunikować nawet poza miejscem pracy?

Czy łatwo jest dodawać i usuwać użytkowników w Waszej sieci łączności, niezależnie od tego, z jakich sieci lub urządzeń korzystają?

BEZPIECZEŃSTWO
PERSONELU

Czy pracownicy pierwszej linii mają możliwość rejestrowania sytuacji, w których są niewłaściwie traktowani przez osoby z zewnątrz?

Czy jesteście w stanie tworzyć ścieżkę audytu dla działań osób pracujących w pojedynkę, aby móc ich rozliczać z wykonywanych zadań?

Czy jesteście w stanie rejestrować, szyfrować i przechowywać nagrania wideo do celów szkoleniowych i dowodowych?

INTELIGENTNY
MONITORING

Czy macie możliwość ciągłego monitorowania i rejestrowania działań we wszystkich obiektach?

Czy możecie zdalnie kontrolować dostęp do swoich obiektów, umożliwiając wstęp wyłącznie upoważnionemu personelowi?

Czy zespoły ochrony lub personel dyspozytorski mogą w szybki i prosty sposób przeglądać wielogodzinne nagrania wideo, żeby znaleźć określoną osobę albo sytuację?